Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

De gekte is weer begonnen!

De gekte is weer begonnen!
28 september 2016 levaidreybouwmeester

SubsidieHet is al eind september, hoewel dat aan het weer nog maar nauwelijks is af te lezen. Bij veel adviseurs staat deze datum met dikke letters in de agenda. En dan vooral de 27e. Zo ook bij mij. En niet alleen omdat het mijn verjaardag is.

Op 27 september is namelijk de SDE+ regeling weer opengesteld. De regeling SDE, wat staat voor Stimulering Duurzame Energieopwekking, is vooral bekend vanwege de stimulering van zonnepanelen waarvan we er steeds meer in ons landschap zien.

SDE stimuleert echter ook andere vormen van duurzame of hernieuwbare energie, zoals geothermie (warmte uit de bodem), wind- en waterenergie en energieopwekking uit biomassa. Deze ronde was voor mij een eerste kennismaking met de openstelling voor deze laatste biomassa-categorie.

Het creëren van warmte uit snoeihout om daarmee een ander bedrijfsproces van energie te voorzien. Een mooi voorbeeld van circulaire economie waarbij afval niet meer bestaat. Of in elk geval een tweede of derde leven krijgt. En belangrijker nog: het dient ter vervanging van fossiele brandstoffen.

Voor mij heeft het in elk geval geleid tot het besef dat het toepassen van duurzaamheid en circulaire aspecten in tuinbouwbedrijven, maar natuurlijk ook in andere sectoren, meer aandacht verdient dan het nu vaak krijgt. En dan niet alleen maar vanwege de subsidiegelden, maar juist om ons in staat te stellen de aarde leefbaar te houden en onze bedrijven rendabel.

Peter van der Werf – Fidus Advies