Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Tuinbouw open grond

Net als in de boomkwekerij staan ook de producten in de vollegrondstuinbouw bloot aan de invloeden van Moeder Natuur. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarnaast kent deze sector een sterk seizoenspatroon wat grote invloed kan hebben op bijvoorbeeld de liquiditeitspositie.

Ondernemers binnen de vollegrondstuinbouw kunnen wij ondersteunen met onder andere begrotingen en plannen, strategische advisering, opleiding/coaching en subsidieadvies.