Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Werkgebieden

Glastuinbouw - Werkgebieden - Fidus Advies

Glastuinbouw

De glastuinbouw is een zeer kapitaalsintensieve sector. Er wordt gewerkt met soms onvoorspelbare levende producten en de marges staan geregeld onder druk…

Lees meer

Boomkwekerij

De boomkwekerij is binnen de tuinbouw een branche die om bijzondere aandacht vraagt. Daar waar veel sectoren een cyclus kennen van een jaar of zelfs korter, is een cyclus van 3 jaar…

Lees meer

Werkgebieden - Champignonteelt - Fidus Advies

Champignonteelt

De champignonteelt is de afgelopen jaren in Nederland sterk geconcentreerd. Het aantal bedrijven is afgenomen en de gemiddelde omvang sterk gegroeid…

Lees meer

Werkgebieden - Fruitteelt - Fidus Advies

Fruitteelt

De fruitteelt is volop in ontwikkeling. Veel nog in de open lucht, maar ook steeds meer onder glas of in tussenvormen…

Lees meer

Tuinbouw open grond - Werkgebieden - Fidus Advies

Tuinbouw open grond

Net als in de boomkwekerij staan ook de producten in de vollegrondstuinbouw bloot aan de invloeden van Moeder Natuur. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee….

Lees meer