Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Project advisering

Ziet u mogelijkheden in ontwikkelingen samen met collega’s of juist met anderen? Maar heeft u behoefte aan een (financieel) steuntje in de rug. Bedenk dan dat overheden en instanties vaak mogelijkheden hebben om samenwerking te ondersteunen.

Fidus Advies heeft met een aantal instanties afspraken gemaakt over financiële ondersteuning van dit soort projecten. Uiteraard is deze steun afhankelijk van het doel van het project en de belangen van de deelnemers.