Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Fruitteelt

Fruitteelt

De fruitteelt is volop in ontwikkeling. Veel nog in de open lucht, maar ook steeds meer onder glas of in tussenvormen. Daar waar hardfruit zich vaak in een consolidatiefase bevindt maken diverse zachtfruitgewassen juist een sterke groei door. Soms doordat afzetmarkten volwassen worden, maar soms ook door het beschikbaar komen van nieuwe rassen of teeltwijzen.

Een dynamische sector vraagt dan ook om een adviseur die hierin mee wil bewegen.
Ondernemers binnen de fruitteelt kunnen wij ondersteunen met onder andere begrotingen en plannen, strategische advisering, opleiding/coaching en subsidieadvies.