Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Boomkwekerij

Boomkwekerij

De boomkwekerij is binnen de tuinbouw een branche die om bijzondere aandacht vraagt. Daar waar veel sectoren een cyclus kennen van een jaar of zelfs korter, is een cyclus van 3 jaar of langer in de boomkwekerij niet ongewoon. Tel daarbij op het feit dat uw product al die tijd bloot staat aan de elementen. Bijzondere aandacht is er dan ook voor de voorraadbepaling en –waardering, de eigen afzet en betalingscondities.

Dit leidt ertoe dat de adviseur in de boomteelt altijd zowel de korte- als lange termijnaspecten van keuzes en beslissingen moet overwegen. Door onze jarenlange ervaring in de boomteeltsector zijn wij hiertoe in staat.

Ondernemers binnen de boomkwekerij kunnen wij ondersteunen met onder andere begrotingen en plannen, strategische advisering, projectadvisering en opleiding/coaching.