Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Plannen en begrotingen

Hoe bepaal ik mijn kostprijs? Hoe ziet een investeringsplan eruit en wat moet ik doen om een financiering bij de bank of bij anderen te krijgen?

Als onafhankelijke partij is Fidus Advies bij uitstek in staat om u te adviseren over specifieke vraagstukken. Zowel vanuit uw perspectief als dat van bijvoorbeeld een bank kijken wij kritisch naar uw plannen en kunnen deze uitwerken in een investeringsplan, een financieringsplan of begroting.

Met name de behoefte aan liquiditeitsprognoses wordt steeds groter. Speciaal hiervoor hebben wij een tool ontwikkeld waarbij voorafgaand aan het jaar een begroting wordt opgesteld. Indien gewenst wordt de realisatie per maand of per kwartaal toegevoegd en eventuele aanpassingen gedaan. Op die manier is uw begroting altijd up-to-date en heeft u continu inzicht in de betalingscapaciteit van uw bedrijf.

Onze plannen, zowel bedrijfsplannen als investeringsplannen en financieringsplannen, hebben een vaste structuur. Hierdoor zijn ze voor u als ondernemer maar ook voor bijvoorbeeld banken eenvoudig leesbaar en snel herkenbaar. De plannen maken duidelijk wat de haalbaarheid is en geven inzicht in de gevolgen. Bovendien doen wij aanbevelingen met betrekking tot de implementatie.