Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Wie kiest voor u?

Wie kiest voor u?
21 oktober 2016 beheerdergoestenopdam

De komende tijd worden we weer overspoeld met verkiezingsprogramma’s in de vorm van dikke boekwerken, ‘gekleurde’ samenvattingen en onmogelijke beloftes. Hoe bepaalt u volgend jaar op 15 maart op welke partij u stemt? Moet de partij haar beloftes nakomen? Zijn de onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s in de kieswijzer bepalend of wordt u meer beïnvloed door de verkiesbare persoon dan door de partij? Stemt u op basis van geluiden en signalen van anderen en hoe belangrijk zijn sociale media is uw keuze?

Het is aardig de antwoorden op deze vragen eens te vergelijken met de keuzes die uw afnemer moet maken. U wilt graag dat hij voor uw product kiest, maar hoe maakt u dit duidelijk?

Zorg dat u weet wat u onderscheidt van uw collega’s en draag dit uit. Vertel uw verhaal! Vaak zit onderscheidend vermogen in aspecten die voor u vanzelfsprekend zijn maar voor uw afnemer de doorslag kunnen geven in zijn of haar keuze. Door met uw afnemer in gesprek te gaan hoort u wat van belang is voor zijn beslissing.

Vaak is de markt van grote invloed op de prijs die u voor uw product ontvangt. Het is de kunst om de prijs ondergeschikt te maken aan andere zaken in de onderhandelingen met uw afnemer.

Voor de Tweede Kamer mogen we elke 4 jaar kiezen, uw afnemer kiest elke dag.

Erik van de Vin – Fidus Advies