Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Meten is weten!

Meten is weten!
22 juni 2017 beheerdergoestenopdam

Vorige en deze week bespraken we met twee groepen boomkwekers het thema ‘prognoses in de boomkwekerij.’ De stelling hierover is dat deze eigenlijke niet te maken zijn. De boomkwekerij is zo specifiek, met zoveel verschillende teelten, markten en schema’s dat ieder bedrijf weer anders is. Hierdoor is het lastig begroten en bovendien niet te vergelijken.

Meten is wetenWaarom is het dan toch van belang om een prognose op te stellen?

Onze stelling is en blijft dat het van belang is om een begroting voor je bedrijf te maken. Niet alleen omdat wij het leuk vinden om een prognose op te stellen. Nee, waar het ons vooral om gaat is juist om periodiek de behaalde resultaten te vergelijken met de prognose en deze cijfers te analyseren. Op basis van deze gegevens ben je al vroeg in staat om verschillen te signaleren en de gevolgen hiervan te voorspellen. Dit stelt je bovendien in staat de juiste strategische keuzes te maken voor de toekomst. Doelstellingen bijstellen, de organisatie wijzigen, het teeltplan wijzigen. Hierdoor blijf je de juiste koers voor jou en je onderneming uitzetten.

Wij hebben hiervoor specifieke hulpmiddelen en kennis ontwikkeld en gaan graag met ondernemers het gesprek aan om de juiste uitgangspunten voor de prognose te formuleren. De belangstelling voor de bijeenkomsten toont aan dat de kwekers het belang hiervan zeker inzien!

Esther van den Wijngaart – Fidus Advies