Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@fidusadvies.nl

Voedingstuinbouw

Met een steeds maar groeiende wereldbevolking is en blijft de voedselvoorziening van groot belang. De intensieve productie van de voedingstuinbouw kan hieraan een grote  bijdrage leveren. Toch blijkt het ook hier vaak lastig een structureel goed rendement te halen, zeker wanneer het economisch tegenzit.

Het is dan ook van groot belang dat ondernemers niet alleen met de korte termijn-operaties, maar ook met de lange termijn-strategie bezig zijn en blijven. Dit is een belangrijk onderwerp in de gesprekken die wij voeren.